Elk kind gaat naar school om vaardigheden te leren en kennis te verwerven. Wij gaan uit van de mogelijkheden die elk van onze leerlingen heeft en de de behoefte van ieder mens aan relatie, competentie en autonomie.

Onze leerlingen hebben behoefte aan veiligheid en ondersteuning, aan beschikbaarheid van anderen en om greep te hebben op de omringende wereld. Maar ook is er behoefte om op basis van eigen initiatief te handelen en zelf beslissingen te nemen. Voor veel leerlingen is het niet vanzelfsprekend om zelf het initiatief te nemen. Dit vraagt van het personeel een specifieke opstelling en vaardigheid. Zij creëren een wereld waarin de leerling zich veilig en geborgen voelt. Samen met de leerlingen wordt deze wereld vergroot. Dat doen we veelal spelenderwijs.

De leerlingen worden gestimuleerd om zelf te handelen en beslissingen te nemen om meer grip te krijgen op hun hele leven. Zo krijgen leerlingen kans om meer en meer zelf verantwoordelijkheid te dragen. De sfeer binnen de school wordt gekenmerkt door wederzijds respect en aandacht, veiligheid en geborgenheid. Deze vormen de basis van waaruit binnen onze school wordt gewerkt. ’t Iemenschoer is een school op algemeen bijzondere grondslag, wat wil zeggen dat alle kinderen, ongeacht afkomst of religie, welkom zijn.