Wij hebben onze schoolgids opgeknipt in twee delen. In het eerste deel leest u allerlei praktische informatie. In de zogenaamde schoolgids deel B vindt u de opbrengsten van ons onderwijs.